Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacija vienija ir atstovauja privačius darželius

Pagrindinis Asociacijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtrai Lietuvoje, suteikiant tėvams ir globėjams galimybes pasirinkti tinkamas ugdymo įstaigas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko ugdymo poreikius. Taip pat prisidėti prie ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimo ir teikti informaciją tėvams, mokytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo naujoves, švietimo kaitos tendencijas, parengtus ir rengiamus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą reglamentuojančius dokumentus.