Nevalstybinių ugdymo įstaigų asociacija vienija ir atstovauja privačius darželius ir mokyklas

Pagrindinis Asociacijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas nevalstybinių ugdymo įstaigų plėtrai Lietuvoje, suteikiant tėvams ir globėjams galimybes pasirinkti tinkamas ugdymo įstaigas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko ugdymo poreikius. Taip pat prisidėti prie  ugdymo paslaugų kokybės gerinimo ir teikti informaciją tėvams, mokytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie ugdymo naujoves, švietimo kaitos tendencijas, parengtus ir rengiamus ugdymo veiklą reglamentuojančius dokumentus.